Doswietlanie roslin

Światło jest jednym z podstawowych czynników potrzebnych, roślinie do jej rozwoju. Obok światła dziennego, które przenika do szklarni przez przegrody przezroczyste, stosuje się w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć, różne sposoby doświetlania sztucznego a mianowicie: — doświetlanie okresowe (cykliczne) do stymulowania procesów rozwojowych w roślinach przez zmianę długości dnia i nocy, — doświetlanie asymilacyjne do przyspieszania wzrostu roślin, — doświetlanie w celu osiągnięcia poprawy formy lub pokroju roślin. Indukcję fotoperiodyczną przez regulowanie długości dnia, mającą wpływ na kwitnienie roślin, osiąga się już przy małym natężeniu oświetlenia. Sztuczne doświetlanie powinno powodować zakwitanie w zimie roślin dnia długiego oraz zapobiegać kwitnieniu roślin dnia krótkiego. Okres doświetlania dodatkowego w ciągu doby musi być taki, aby nie została przekroczona tzw. krytyczna długość dnia dla danych roślin. Na przykład rośliny dnia długiego kwitną, jeśli nie zostanie przekroczony określony okres doświetlania w ciągu doby. Największy efekt fotoperiodyczny u większości roślin wywołuje promieniowanie podczerwone. Dlatego stosuje się lampy charakteryzujące się dużym udziałem promieniowania podczerwonego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>