Problemy z sąsiadami

Czasami w przypadku bardzo gęstej zabudowy mieszkalnej największy problem mieszkańców poszczególnych domów stanowią sąsiedzi. Bywają oni dokuczliwi z kilku względów, między innymi bardzo często konflikty międzysąsiedzkie wynikają na tle wzajemnych nieporozumień co do poziomu decybeli w dzień czy też skali działania ciszy nocnej. Gdy domy stoją blisko siebie, nie sposób uniknąć tego typu kłopotów – nawet bywa tak, że okna znajdują się naprzeciwko, więc sąsiedzi mają dobry podgląd na to, co dzieje się w poszczególnych pomieszczeniach. Różne konflikty wynikają też na tle graniczenia działek bądź z powodu tego, że drzewa/krzewy lub inne elementy znajdują się niebezpiecznie blisko posesji sąsiada i mogą mu zasłaniać widok, tworzyć zbędny cień itd. Konflikty sąsiedzkie są czymś typowym, dlatego też nie sposób ich całkowicie uniknąć, ale na pewno można po części zapobiec. W większości przypadków blisko zbudowane domy powinny być zasiedlane przez osoby akceptujące raczej swoje towarzystwo. Wzajemna sympatia pozwoli uniknąć kłopotów, a także rozwiązać polubownie problemy, o ile się jakieś pojawią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>